بازگشت به پروژه

گالری تصاویر ملک

نمای داخلی واحد مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمای داخلی واحد مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمای اتاق خواب مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمای اتاق خواب مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

لابی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

لابی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

سالن اجتماعات مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

سالن اجتماعات مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمای داخلی واحد مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمای داخلی واحد مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمای ورودی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمای ورودی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از سرویس بهداشتی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمایی از سرویس بهداشتی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از اتاق خواب مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمایی دیگر از اتاق خواب مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از آشپزخانه مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمایی از آشپزخانه مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمای داخلی واحد مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمای داخلی واحد مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

پارکینگ اختصاصی ساکنین و پارکینگ میهمانان مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

پارکینگ اختصاصی ساکنین و پارکینگ میهمانان مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از پارکینگ مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمایی دیگر از پارکینگ مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از لابی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمایی دیگر از لابی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از آشپزخانه مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمایی دیگر از آشپزخانه مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمای خارجی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمای خارجی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از لابی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمایی دیگر از لابی مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از لابی ورودی با میز پذیرش مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمایی از لابی ورودی با میز پذیرش مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از سالن اجتماعات مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

نمایی دیگر از سالن اجتماعات مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

(بزرگنمایی تصویر)

پروژه ها

مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی
برای دریافت اخبار و پیشنهادات منحصر به فرد در مورد آخرین پروژه ها ثبت نام کنید
 
 

سرمایه گذاری ساختمانی سیمرغ

شرکت سرمایه گذاري ساختمانی سیمرغ، یک شرکت پیشرو در ساخت منازل با کیفیت و با قیمت مناسب می باشد. ما اعتقاد داریم آنچه که می سازیم، یک سبک زندگی ایجاد می کند—در نتیجه هدف ما این است که در تمام پروژها، ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و انسانی را مد نظر قرار دهیم.