بازگشت به پروژه

واحد های موجود مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی

شماره واحد اتاق خواب سرویس بهداشتی مساحت (مترمربع)
1 2 1 115
2 2 1 85
3 2 1 87
6 2 1 108
23 2 1 83
1
1
1
1
1

پروژه ها

مجتمع مسکونی سیمرغ آزادی
برای دریافت اخبار و پیشنهادات منحصر به فرد در مورد آخرین پروژه ها ثبت نام کنید
 
 

سرمایه گذاری ساختمانی سیمرغ

شرکت سرمایه گذاري ساختمانی سیمرغ، یک شرکت پیشرو در ساخت منازل با کیفیت و با قیمت مناسب می باشد. ما اعتقاد داریم آنچه که می سازیم، یک سبک زندگی ایجاد می کند—در نتیجه هدف ما این است که در تمام پروژها، ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و انسانی را مد نظر قرار دهیم.